Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 

 1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Koy Vuokatin Timantti 

Y-tunnus: 3198314-2 

Osoite: Lampikatu 5 

Postinumero: 88610 

Postitoimipaikka: Sotkamo 

Sähköposti: info@vuokatintimantti.fi 

 1. tietosuojavastaava ja rekisteriasioita hoitava henkilö 

Nimi: Mika Ervasti 

Y-Tunnus: 3198314-2 

Osoite: Päivärinteentie 233 

Postinumero: 91500 

Postitoimipaikka: Muhos 

Puhelinnumero: 040 063 9390 

Sähköposti: mika.ervasti@gmail.com 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus 

Asiakkaiden tietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista ja yhteydenpitoa varten. Markkinointitarkoitukseen kysytään asiakkaan erillinen suostumus. 

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. 

 1. Rekisterin tietosisältö 

Yhteystiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, kotimaa. 

 1. Tietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja kerätään rekisteriin henkilöltä itseltään lomakedatan avulla. 

 1. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 1. Asiakkaan oikeudet 

Asiakkaalla on oikeus korjata tietojaan tai tulla unohdetuksi olemalla yhteydessä rekisterivastaavaan.  (mainittu kohdassa 2) 

 1. Automaattinen päätöksenteko 

Automaatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä. 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.