VUOKATIN TIMANTTI

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: Koy Vuokatin Timantti

Y-tunnus: 3198314-2

Osoite: Lampikatu 5

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: Sotkamo

Sähköposti: info@vuokatintimantti.fi

tietosuojavastaava ja rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Mika Ervasti

Y-Tunnus: 3198314-2

Osoite: Rumpumarssi 6A1

Postinumero: 90670

Postitoimipaikka: Oulu

Puhelinnumero: 040 063 9390

Sähköposti: mika.ervasti@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakkaiden tietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista ja yhteydenpitoa varten. Markkinointitarkoitukseen kysytään asiakkaan erillinen suostumus.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Yhteystiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, kotimaa.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään rekisteriin henkilöltä itseltään lomakedatan avulla.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus korjata tietojaan tai tulla unohdetuksi olemalla yhteydessä rekisterivastaavaan. (mainittu kohdassa 2)

Automaattinen päätöksenteko
Automaatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.